صبح

Posted by mahshid (tehran, Iran) on 21 January 2013 in Plant & Nature.

روزی که از جوانه های دوباره می ترسیم
و روزی که
دیگر نمی ترسیم.

 

Canon EOS Kiss X3
1/50 second
F/5.6
ISO 100
50 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon